Older man being offered a hot drink

Adnoddau ar gyfer Gwirfoddolwyr

Ydych chi’n wirfoddolwr neu a oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli? Mae gennym amrywiaeth o adnoddau, gan gynnwys y camau cyntaf tuag at wirfoddoli, gwirfoddoli fel gyrfa ac enghreifftiau o gyfleoedd gwirfoddoli!

Camau Cyntaf i Wirfoddoli

Mae’r daflen wybodaeth Camau Cyntaf i Wirfoddoli yn trafod sut i ddechrau ym mae gwirfoddoli, y rolau a’r achosion yr hoffech eu harchwilio o bosib, a’r amser yr hoffech ei roi.

Gwirfoddoli Fel Gyrfa

Mae’r daflen wybodaeth Volunteer for a Career yn trafod sut gall gwirfoddoli arwain at ddatblygiad yn eich gyrfa, eich rhwydwaith a’ch twf personol.

Diogelwch Gwirfoddoli am Unigolion

Mae’r daflen wybodaeth Diogelwch Gwirfoddoli am Unigolion yn rhoi cyngor defnyddiol i wirfoddolwyr ynghylch rolau a chyfrifoldebau gwirfoddolwyr a sefydliadau o ran sicrhau diogelwch gwirfoddolwyr.

Fideo Astudiaeth Achos

Os hoffech weld rhagor o fideos, gweler y rhestr chwarae lawn yma.