Dolenni Cyfreithiol

Polisi Preifatrwydd

Cliciwch i weld ein Polisi Preifatrwydd i ddysgu sut y gallwn ddefnyddio’ch data.

Amodau a Thelerau

Cliciwch i weld ein Hamodau a Thelerau ar gyfer defnyddio ein gwefan.

Datganiad Hygyrchedd

Cliciwch i weld ein Datganiad Hygyrchedd a dysgu mwy am ein hymrwymiad i sicrhau bod pawb sy’n defnyddio’n gwefan yn cael profiad cadarnhaol.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw broblemau neu ymholiadau ynghylch y dolenni hyn, cysylltwch â ni ar ein tudalen ‘Cysylltu â ni’.