Croeso i Bartneriaeth Ranbarthol Gorllewin Morgannwg

Rydym yn dod â sefydliadau a gwirfoddolwyr ynghyd i wella iechyd a llesiant pobl Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.

Amdanom ni

Programmes

Croeso i’r wefan newydd!

Mae Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Morgannwg yn un o saith menter gydweithredol ranbarthol sy’n gweithredu ledled Cymru. Ein nod yw gwella a thrawsnewid gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn eu gwneud yn fwy cynaliadwy yn wyneb galw cynyddol a hinsawdd ariannol heriol.

Partneriaid

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol

Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am reoli a datblygu gwasanaethau i sicrhau cynllunio strategol a gweithio mewn partneriaeth rhwng partneriaid statudol, trydydd sector, defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.

Cymorth Gwirfoddoli Gorllewin Morgannwg

Mae Cymorth Gwirfoddoli Gorllewin Morgannwg yn brosiect amlasiantaeth sy’n creu adnoddau a rennir i ddatblygu gwybodaeth ynghyd â dulliau rheoli a chydlynu gwirfoddolwyr a sefydliadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr ar draws ardaloedd Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.