Woman smiling with a child on her back

Cymorth Gwirfoddoli Gorllewin Morgannwg

Mae Cymorth Gwirfoddoli Gorllewin Morgannwg yn brosiect amlasiantaeth sy’n creu adnoddau a rennir i ddatblygu gwybodaeth ynghyd â dulliau rheoli a chydlynu gwirfoddolwyr a sefydliadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr ar draws ardaloedd Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Fe’i hariannwyd trwy Gronfa Adfer Gwirfoddoli Llywodraeth Cymru.

Mae Cymorth Gwirfoddoli Gorllewin Morgannwg yn brosiect amlasiantaeth sy’n creu adnoddau a rennir i ddatblygu gwybodaeth ynghyd â dulliau rheoli a chydlynu gwirfoddolwyr a sefydliadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr ar draws ardaloedd Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Fe’i hariannwyd trwy Gronfa Adfer Gwirfoddoli Llywodraeth Cymru.

Dyma bartneriaid y prosiect:

  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
  • Gwasanaeth Gwirfoddol Cyngor Castell-nedd Port Talbot
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
  • Cyngor Abertawe
  • Gwasanaeth Gwirfoddol Cyngor Abertawe, a
  • Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Morgannwg.

Ceir copiau o adnoddau Cymorth Gwirfoddoli Gorllewin Morgannwg y gellir eu lawrlwytho isod:

Strategaeth Gwirfoddoli Rhanbarthol ac Egwyddorion

Mae’r Strategaeth Gwirfoddoli Rhanbarthol ac Egwyddorion yn amlinellu sut mae’r rhanbarth yn cynlluniau i gydweithio i gwella gwirfoddoli, yn ogystal a egwyddiorion bwysig yn ein hardal.

Lawrlwythiadau

Taflenni Gwybodaeth

Pecynnau Cymorth

Adnoddau eraill

Animeiddiad: