Cymorth Gwirfoddoli Gorllewin Morgannwg

Prosiect amlasiantaeth yw Cefnogaeth Gwirfoddoli Gorllewin Morgannwg (CGGM), sy’n cynhyrchu adnoddau a rennir i ddatblygu gwybodaeth, rheolaeth a chydlyniant gwirfoddolwyr a sefydliadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr ar draws ardaloedd Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Dyma bartneriaid prosiect Cefnogaeth Gwirfoddoli Gorllewin Morgannwg:

  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
  • Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
  • Cyngor Abertawe
  • Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe a
  • Thîm Rhanbarthol Gorllewin Morgannwg.

Strategaeth ac Egwyddorion Gwirfoddoli Rhanbarthol

Mae Strategaeth ac Egwyddorion Gwirfoddoli Rhanbarthol Gorllewin Morgannwg yn amlinellu sut mae’r rhanbarth yn bwriadu cydweithio i wella gwirfoddoli, yn ogystal â’r egwyddorion allweddol yn ein hardal.

Lawrlwythiadau

Llwybrau

Mae’r adrannau canlynol wedi’u rhannu’n dibynnu a ydych yn chwilio am adnoddau ar gyfer gwirfoddolwyr neu sefydliadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr.

Adnoddau ar gyfer Gwirfoddolwyr

Ydych chi’n wirfoddolwr neu a oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli? Mae gennym amrywiaeth o adnoddau, gan gynnwys y camau cyntaf tuag at wirfoddoli, gwirfoddoli fel gyrfa ac enghreifftiau o gyfleoedd gwirfoddoli!

Older man being offered a hot drink

Adnoddau ar gyfer Sefydliadau

Ydych chi’n sefydliad y mae ganddo ddiddordeb mewn cynnwys gwirfoddolwyr? Mae gennym amrywiaeth o adnoddau, gan gynnwys datblygu cyfleoedd, treuliau, y Gymraeg a llawer mwy!

Adnoddau ychwanegol